Case Studies dotyczące obsługi informatycznej firm

Informatyczna obsługa firm czy jest potrzebny outsourcing zabezpieczenia informatycznego?
Informatyczna obsługa firm czy konieczna serwis informatyczny?

Jeśli szukasz rozwiązania, które pomoże Twojej firmie osiągnąć lepszą wydajność i obsługę klienta, to trafiłeś we właściwe miejsce. W tym artykule dokonamy przeglądu niektórych rozwiązań, ich kosztów i metod, a także przedstawimy Ci kilka studiów przypadków do rozważenia. Korzystanie z kompleksowego wsparcia zwiększy produktywność Twojej organizacji, jednocześnie zmniejszając koszty i stres.

Rozwiązania:

Firmy mogą uzyskać kompleksowe wsparcie w ramach nowo uruchomionej usługi NEC. Nowa usługa będzie oceniać informacje na temat systemów zarządzania przedsiębiorstwem, aktywów IT i procesów operacyjnych. Oceni również ogólne koszty operacyjne firm. Pozwoli to klientom na podejmowanie świadomych decyzji. Ponadto, pomoże firmom poprawić wydajność i zmniejszyć koszty.

Kompleksowa obsługa informatyczna to pakiet usług zaprojektowany w celu zapewnienia firmie ciągłego sukcesu. Jest on dostępny za pośrednictwem Datalyst, firmy informatycznej z południowej Nowej Anglii. Łączy on niepowiązane ze sobą rozwiązania i usługi, tworząc spójny i ujednolicony plan. Na przykład NEC oferuje własną metodę migracji SAP HANA, która wiąże się tylko z jedną trzecią normalnego czasu przestoju.

Koszty:

Kompleksowa organizacja wsparcia może zapewnić firmie wiele cennych usług. Na przykład, może obsługiwać listy płac i operacje kadrowe. Może również wspierać programy kształcenia i rozwoju oraz planowanie wynagrodzeń. W przeciwieństwie do tego, organizacja wsparcia transakcyjnego świadczy usługi takie jak śledzenie godzin pracy pracowników, administrowanie świadczeniami oraz kwestie bezpieczeństwa i zdrowia.

Koszt zapewnienia kompleksowego wsparcia dla firmy zależy od wielkości organizacji. Dla 50-osobowej organizacji koszt wyniósłby ok. 60 tys. USD rocznie. Przekłada się to na 100 USD na jednego użytkownika. Niektóre firmy pobierają również jednorazowe opłaty za awaryjne wizyty na miejscu lub sesje planowania strategicznych celów biznesowych. Mimo to, oszczędności w porównaniu z zatrudnieniem dwóch pracowników IT są znaczne. Jednak przyszły rozwój firmy lub potrzeba nowych projektów zwiększyłyby koszty na jednego użytkownika.

Studia przypadków:

Metoda studium przypadku polega na kompleksowej analizie konkretnego przypadku. Zazwyczaj wiąże się z gromadzeniem materiału empirycznego, w tym wywiadów semistrukturyzowanych, dokumentów i obserwacji spotkań. Łącząc informacje z wielu źródeł, dodaje głębi i rygoru ustaleniom. Metoda studium przypadku jest szczególnie przydatna, gdy istnieje wiele zmiennych, które mają wpływ na wyniki badania.

Studium przypadku może być tak długie lub tak krótkie, jak to konieczne. Kluczem jest napisanie go w taki sposób, aby łatwo było go przejrzeć i zachować główne punkty. Aby to zrobić, należy użyć opisowych nagłówków i krótkiego podsumowania na początku. Ponadto, studium przypadku powinno zawierać większe rozmiary czcionki dla wyników, które są najbardziej imponujące.

W studium przypadku firma może podkreślić wyniki, jakie osiągnęła dzięki określonemu produktowi lub usłudze. Może to być w formie filmu lub dokumentu. Pokazuje produkt lub usługę i pomaga przyciągnąć dodatkowy biznes. W niektórych przypadkach studium przypadku może oznaczać różnicę między dobrym kwartałem a złym kwartałem.

Jeśli studium przypadku jest pisane dla firmy, powinno skupiać się na jej branży i docelowej grupie odbiorców. Często decyzje o zakupie podejmuje kadra kierownicza wysokiego szczebla, ale pracownicy wszystkich szczebli mogą być ewangelistami produktu lub usługi. Na przykład dyrektor finansowy może być przekonany o korzyściach płynących z produktu po tym, jak pracownik działu IT wyjaśni mu te korzyści.

Studia przypadków mogą być szczególnie przydatne dla organizacji dążących do zróżnicowania swoich pracowników. Niektóre firmy współpracują z organizacjami społecznymi, aby poszerzyć swoją pulę talentów i przyciągnąć najlepszych kandydatów. Niektóre firmy tworzą również unikalne programy, aby przyciągnąć do siebie zróżnicowane talenty. Niektórzy pracodawcy współpracują również z agencjami państwowymi w celu zróżnicowania swoich pracowników.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte