Odzyskiwanie danych Co to jest odzyskiwanie danych?

Co to jest odzyskiwanie danych? Ogólnie rzecz ujmując, jest to proces odzyskiwania informacji zapisanych na urządzeniu pamięci masowej. Odzyskiwanie danych jest konieczne z wielu powodów, np. w przypadku awarii komputera lub braku zasilania. Może być również wykorzystywane do odzyskiwania plików, które zostały przypadkowo usunięte. W tym artykule wyjaśniono proces odzyskiwania danych. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz lepiej przygotowany do korzystania z tej usługi, gdy zdarzy się nieszczęście. Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji.

Odzyskiwanie danych to proces uzyskiwania informacji znajdujących się na urządzeniu pamięci masowej

Odzyskiwanie danych to proces przywracania brakujących plików z urządzeń pamięci masowej po ich usunięciu, uszkodzeniu lub sformatowaniu. Istnieją dwa główne rodzaje metod odzyskiwania danych: programowe i sprzętowe. Techniki programowe wykorzystują specjalistyczne narzędzia do odczytywania danych z problematycznych nośników pamięci i zwracania ich w użytecznej formie. Z kolei techniki sprzętowe wykorzystują narzędzia sprzętowe do naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń pamięci masowej.

Istnieją dwa główne rodzaje odzyskiwania danych. Fizyczne odzyskiwanie danych polega na naprawie lub wymianie samego urządzenia pamięci masowej. Koszt pomieszczenia czystego może wynosić od 100 do 1 000 USD za stopę kwadratową. Ten rodzaj odzyskiwania danych jest konieczny, gdy urządzenie pamięci masowej uległo fizycznemu uszkodzeniu lub wystąpił błąd oprogramowania. Czyste pomieszczenia są wyposażone w specjalistyczny sprzęt, który może naprawić uszkodzone nośniki i przywrócić utracone informacje.

Oprogramowanie do odzyskiwania danych wyświetla podgląd możliwych do odzyskania plików i umożliwia filtrowanie wyników według typu pliku. Oprogramowanie do odzyskiwania danych jest przeznaczone do odzyskiwania różnych typów plików, takich jak dokumenty, obrazy, arkusze kalkulacyjne, wiadomości e-mail i pliki PDF. Zapobiega ono także zapisywaniu nowej zawartości na urządzeniu pamięci masowej, ponieważ mogłoby to spowodować nadpisanie danych zapisanych na nośniku. Jeśli jednak użytkownik nie dysponuje oprogramowaniem do odzyskiwania danych, najlepiej zainwestować w zapasowy nośnik danych.

Mimo że odzyskiwanie danych jest bardzo ważnym procesem, wielu użytkowników wciąż nie rozumie tego procesu i nie udaje im się odzyskać swoich plików. Co więcej, niewłaściwe techniki odzyskiwania danych mogą skutkować niepowodzeniem lub nawet trwałym usunięciem danych. Zadaniem specjalisty ds. odzyskiwania danych jest przywrócenie informacji z urządzenia pamięci masowej. Podczas procesu odzyskiwania danych narzędzie do odzyskiwania danych skanuje obszar pamięci masowej i zbiera fragmenty danych, które zostały przypadkowo usunięte. Następnie narzędzie do odzyskiwania danych wyświetli podgląd tych plików dla użytkowników, aby mogli oni sprawdzić, czy dane, których potrzebują, są nadal dostępne.

Gdy plik zostanie usunięty, jego tablica alokacji plików jest zazwyczaj uszkodzona. Jeżeli jest on zaszyfrowany lub fizycznie uszkodzony, może nadal znajdować się na urządzeniu pamięci masowej. Ten proces jest najbardziej skomplikowany. Będzie wymagał interwencji informatyka, ale wiele programów do tworzenia kopii zapasowych komputerów stacjonarnych umożliwia odzyskanie przypadkowo usuniętych plików. Pliki te mogą nadal znajdować się na dysku twardym, we fragmentach, i są dostępne dla usług odzyskiwania danych.

Odzyskiwanie danych jest kluczowym procesem zarówno w kryminalistyce, jak i szpiegostwie. Gdy dane są zaszyfrowane lub ukryte przez wirusa, ich odczytanie bez pomocy ekspertów z dziedziny informatyki śledczej jest praktycznie niemożliwe. Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci może spowodować znaczną utratę danych i powinno być jak najszybciej naprawione. Uszkodzenia fizyczne mogą być spowodowane błędem ludzkim lub klęską żywiołową.

Może naprawić system plików spowodowany przerwą w dostawie prądu, awarią oprogramowania lub awarią zasilania.

Niespodziewana awaria zasilania może poważnie uszkodzić dysk twardy komputera. Choć może się to wydawać nieistotne, może poważnie uszkodzić dysk twardy. Nagła przerwa w dostawie prądu może spowodować uszkodzenie talerzy i głowic, co uniemożliwi jego działanie. Ponadto częste przerwy w dostawie prądu i skoki napięcia mogą znacznie skrócić czas eksploatacji dysku twardego komputera.

Nagła przerwa w dostawie prądu może spowodować uszkodzenie komputera, dlatego warto wiedzieć, jak temu zapobiec. Jeśli mieszkasz na obszarze zagrożonym przerwą w dostawie prądu, ważne jest, aby podjąć dodatkowe środki ostrożności. Wahania napięcia są powszechne w domach, a prądy elektryczne mogą spadać poniżej lub powyżej idealnego poziomu. Jeśli występują one wystarczająco często, komputer zaczyna mieć problemy z uruchomieniem, a nawet może ulec awarii.

Nie wszystkie awarie systemu są poważne. Czasami nienaprawialny błąd sprzętowy może powodować zawieszanie się systemu i inne problemy. Awarie zasilania mogą mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny, a nawet środowiskowy. W zależności od systemu awaria zasilania może mieć wpływ na jeden lub więcej komponentów systemu, takich jak dysk twardy lub płyta główna. Problemy z oprogramowaniem mogą również powodować problemy z wejściem/wyjściem, w tym zawieszanie się systemu. Jądro może być niestabilne i powodować fatalne błędy jądra. Jeżeli awaria zasilania spowoduje zawieszenie się systemu plików, należy wykonać opisane poniżej czynności w celu rozwiązania problemu.

Uszkodzenie struktury systemu plików może mieć wpływ na przechowywane w nim pliki. Pliki te mogą zostać usunięte lub przeniesione do specjalnego katalogu. Części plików, które zostały odzyskane, są przechowywane w folderze lost+found. Obraz woluminu może być użyty do odzyskania danych, które zostały utracone lub usunięte przez system. Można go również użyć do odzyskania danych, które zostały wcześniej usunięte lub uszkodzone.

Awaria zasilania lub nagła utrata energii elektrycznej może spowodować, że dysk twardy nie będzie się uruchamiał lub będzie uszkodzony. Na szczęście program Gillware może pomóc w przywróceniu utraconych danych. Niezależnie od tego, czy dane zostały utracone podczas awarii zasilania, czy przypadkowo usunięte, to narzędzie może Ci pomóc. Naprawia ono również system plików uszkodzony w wyniku awarii zasilania, a nawet awarii oprogramowania.

Awaria dysku twardego jest częstą przyczyną awarii zasilania. Dysk twardy składa się z kilku ruchomych części i każda z nich może potencjalnie ulec awarii. Gdy zabraknie prądu, dysk twardy automatycznie przygotowuje się do wyłączenia. W rezultacie głowice odczytujące/zapisujące odłączają się od talerzy, co powoduje spowolnienie pracy dysku twardego i przejście w tryb uśpienia.

Umożliwia odzyskanie plików, których kopie zapasowe nie zostały utworzone i które zostały przypadkowo usunięte.

Jeśli przez przypadek usunąłeś plik, prawdopodobnie zastanawiasz się, czy można go odzyskać. Na szczęście program o nazwie Disk Drill może w tym pomóc. Korzystając z paska wyszukiwania programu Disk Drill, można zlokalizować pliki za pomocą standardowych terminów wyszukiwania lub poprzez wyszukanie konkretnego pliku. Po wybraniu pliku zostanie wyświetlone okno z listą znalezionych plików oraz plików, które zostały zrekonstruowane. Następnie możesz wybrać pliki, które chcesz odzyskać, lub wybrać przycisk „Odzyskaj wszystkie”, jeśli chcesz odzyskać wszystkie pliki.

Jeśli nie pamiętasz, który plik został usunięty, możesz spróbować przeszukać Kosz. Jeśli nie ma go w Koszu, spróbuj przeszukać folder Kosz lub Kosz. Jeśli nie możesz go tam znaleźć, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Przywróć. Aby odzyskać usunięte pliki, można też po prostu użyć kopii zapasowej. Chociaż zawsze najlepiej jest regularnie tworzyć kopie zapasowe plików, czasami trudno jest je odnaleźć, jeśli nie ma się kopii zapasowej.

Eksplorator Windows grupuje pliki według typów. Można przeglądać wszystkie pliki w folderze, łącznie z zagnieżdżonymi podfolderami. Podgląd plików można wyświetlić, najeżdżając myszą na ich ikonę lub klikając przycisk „Podgląd”. Należy pamiętać, że funkcja podglądu działa tylko w przypadku plików obsługiwanych przez system Windows. Na wypadek, gdyby utracone dane zostały przypadkowo usunięte, należy wykonać kopię zapasową.

Jeśli nie możesz odzyskać pliku z kopii zapasowej w Sklepie Google Play, najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z twórcą aplikacji. Prawdopodobnie będzie on wiedział, co zrobić z serwerami kopii zapasowych w chmurze. A jeśli przestaniesz używać urządzenia pamięci masowej przed jego usunięciem, unikniesz utraty ważnych danych z kopii zapasowej w chmurze. Podczas próby odzyskania usuniętych plików wyeliminujesz możliwość ponownego nadpisania plików przez system Windows.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte